Diriliş Eğitim Sendikası

Saat: 17.08 Tarih:03.12.23
“EĞİTİMDE YENİ BİR DİRİLİŞ GERÇEKLEŞECEK”

Diriliş Manifestosu

Diriliş Eğitim Sendikası İdeoloji sendikası değil, ideal sendikasıdır.

“Diriliş Eğitim Sendikası” özgür ve özgün düşünebilen, adil bir anlayışla, hak arama seferberliği başlatan erdemli, onurlu, kararlı ve mücadeleci eğitimcilerin fikir ve eylem ocağı olarak kurulmuştur.

Eğitim sisteminin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunma idealini sürekli diri tutacak, çok kısa bir zamanda “Diriliş Eğitim Sendikası” sendikalar arasında nitelikli bir marka ve güçlü bir isim olacaktır.

Türkiye’nin “Büyük Diriliş Hamlesi” ne destek vereceğiz.

Biz, sendikal muhalefetle, siyasi muhalefeti birbirine karıştırmayacak, sendikaların sık düştüğü bu tuzağa düşmeyeceğiz. Önerilerimiz, çözüm odaklı raporlarımız, çalıştay, sempozyum, panel benzeri programlarımız, ar-ge çalışmalarımız ile çözüm ortaya koyan bir sendikacılık anlayışını benimsemiş bir hareket olarak Türkiye’nin “Büyük Diriliş Hamlesi” ne var gücümüzle maddi, manevi bütün varlığımızla destek verecek, yük olmayacak yük almak için çalışacağız

“Siyasi sendikacılık yerine, katılımcı sendikacılık”

İtibarsızlaştırılmış, hedef ve amacından uzaklaşmış, yozlaşmış sendikacılığın yerine emek ve alın terinin savunucuları olacak, yeni bir sendikal dil geliştirerek, siyasi sendikacılık yerine, gönül sendikacılığının, ideolojik sendikacılık yerine insanı merkeze alan katılımcı sendikacılığın adresi olmak için var gücümüzle çalışacağız.

Bir ideal uğruna azmin, inancın, paradan daha güçlü olduğunu ortaya koyarak sendikacılık tarihine yeni bir soluk getirecek, sendikal mücadele de yeni bir destanın tarihini hep birlikte yazacağız.