Diriliş Eğitim Sendikası

Saat: 12.05 Tarih:27.09.23
“EĞİTİMDE YENİ BİR DİRİLİŞ GERÇEKLEŞECEK”

Genel Başkan

MEHMET NURI KAYNAR

MEHMET NURİ KAYNAR

Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde Üniversite Eğitimi aldı. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Alanında Yüksek Lisans Yapmıştır. “Dezavantajlı Grupların Eğitim Sürecine Kazandırılmasında Yerel Yönetimlerin Katkısı” başlıklı tez çalışması literatürde ilk olma özelliği taşımaktadır.

2009 yılında eğitim yöneticisi görevinde bulunmakla beraber İstanbul Valiliği oluru ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Koordinatörü, İstanbul il Proje Koordinasyon Ekibi (PKE) üyesi olarak çalıştı. Onlarca projede koordinatörlük yaptı.

PCM-Proje hazırlama, yazma ve yönetme eğitimleri aldı. Avrupa Birliği süreci ve projeleri uzmanıdır. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde görev alan Kaynar, İstanbul İl Özel İdaresi Projelerinde Eğitim Danışmanı olarak görev aldı.

İstanbul Valiliği AB Uyum Alt çalışma: “Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Komisyon Üyeliği, S.T.K’ lar ve Meslek Kuruluşları Komisyon Üyeliği, Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Komisyon Üyeliği, Kadın Çalışmaları Komisyon Üyeliği” görevlerinde bulunmuştur.

KAYNAR, Halen İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Bülent Ecevit Ortaokulu Müdürü, BESAM-Bilgi, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış yazıları ve bilimsel nitelikte araştırmaları, tebliğleri, Kültür Bakanlığına kayıtlı telif kitapları olan KAYNAR, son kitabı KENDİNİ FETHET’ in özeti niteliğinde olan “Başarı Tesadüf Değildir” seminerleri vermektedir.

23 Şubat 2019 tarihinde Ankara da yapılan ilk olağan genel kurul da seçime katılanların tamamının oyuyla Diriliş Eğitim Sen- Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikasının Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir.