Diriliş Eğitim Sendikası

Saat: 17.49 Tarih:03.12.23
“EĞİTİMDE YENİ BİR DİRİLİŞ GERÇEKLEŞECEK”

SENDİKALAR YASASI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE UYGUN HALE GETİRİLMELİDİR.

Sendikalar Yasasi Cumhurbaskanligi Hukumet Sistemine Uygun Hale Getirilmelidir

MESK-Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Muzaffer KALA, Sendikalar Kanunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun hale getirilmelidir, dedi.

MESK Konfederasyonu Genel Başkanı Muzaffer KALA yaptığı açıklamada;

“Türkiye eskiden parlamenter hükümet sistemi ile yönetiliyordu.Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı hükümet kurmak üzere bir milletvekiline başbakanlık görevi veriyordu.Hükümeti kurmak üzere başbakan olarak görevlendirilen milletvekili, milletvekillerinden bir bakanlar kurulu listesini hazırlayıp Cumhurbaşkanına sunuyordu. Cumhurbaşkanı hazırlanan listeyi uygun bulursa hükümeti atıyordu.Atanan hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylamada milletin seçtiği Milletvekillerinin salt çoğunluğundan güvenoyu alırsa görevine devam ediyordu, güvenoyu alamazsa yeni hükümet atanana kadar görevine devam ediyordu. Hükümet veya bir bakanı, her zaman muhalefetin veya bir grup milletvekilinin güvenoyu önergesi sonunda milletvekillerinin salt çoğunluğundan güven oyu alamazsa düşürülebiliniyordu”.

MESK Genel Başkanı Muzaffer KALA açıklamasına şöyle devam etti;

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikle parlamenter hükümet sisteminden vazgeçilmiş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başbakan yok, bakanların milletvekili olma şartı yok hatta milletvekili bakan olamıyor, hükümetin güvensizlik oyu ile düşürülmesi durumu yok. Yüzde otuzlar gibi seçmenin üçte birinin oyu ile kurulan hükümetler yok. İcra makamı da onay makamı da seçmenin %50+1’nin oyunu almış cumhurbaşkanıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli yanı Cumhurbaşkanın Milletin oyu yani seçmenlerin yüzde elli artı birin (%5+1) oyunu alarak seçilmesidir.

Türkiye, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine göre yüzde %52.59 oy oranı ile Cumhurbaşkanını seçmiştir. Cumhurbaşkanı görevine başlayıp yeni sisteme göre atadığı bakanlar kurulu görevine başladıktan sonra devletin tüm mevzuatı yeni sisteme uygun hale getirilmesi çalışması başlatılmış olup bu çalışmalar devam etmektedir.

Bu çalışmalardan biri de hukukçuları ilgilendirdiği için bu günlerde

kamuoyunu yoğun bir şekilde meşgul eden barolar yasasıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, uyum yasaları çalışmalarını sadece barolar yasası ile bırakmamalıdır. Başlamışken tüm STK’ları özelliklede sendikalar yasasını da cumhurbaşkanlığı sistemine uygun hale getirilmelidir. Toplu Sözleşme Pazarlığını çalışanın yüzde elli artı birinin (%51+1)’nin üyenin desteğini alan sendika, konfederasyon ya da ittifak yapmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 yılı birinci çeyreğindeki toplam kamu personeli sayılarını açıkladı. Buna göre kadrolu 2.942.904, sözleşmeli 455.050 olmak üzere toplam 3.397.954 kamu görevlisi bulunuyor.

Bir milyon üyesi olduğu iddiası ile 2020-2022 dönemi için toplu pazarlık masasına yetkili olarak oturan sendikalar ve konfederasyon 3.5 milyona yakın kamu personelinin üçte birini bile temsil etmemektedir. Yani toplu pazarlık masasında 2.5 milyona yakın kamu görevlisi temsil edilmiyor. Denilebilir ki diğer iki büyük konfederasyon daha var masada. Onların konuşma hakkı var imza atma yetkisi yok, aksesuar gibi görüntü olarak masaya oturtulmaktadır.”

MESK Genel Başkanı Muzaffer KALA;

“Biz MESK-Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu olarak, sendikalar kanunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine uygun hale getirilmesini istiyoruz. Toplu Pazarlık Masasında kamu personelinin (%50+1)’nin temsil edilmesini istiyoruz. Gerekiyorsa siyasi partilerde olduğu gibi sendikalarda da yüzde elli bir (%50+1) bulmak için ittifaklar yapılabilsin. İttifaklar yönetişimde ve temsilde çoğulculuğu, hak aramada ve çözüm bulmada işbirliğini artırır, çoğunluk azınlığın kararına mahkum edilmemiş olur.

MESK-Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Millet Vekillerine, dahli olabilecek siyasi partilere sesleniyoruz,Toplu Pazarlık Masasında (%50+1) üye ile kamu görevlisinin temsil edilmesi için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Pazarlık Kanununda sendikaların ittifakı da dahil olmak üzere gerekli değişikliğin yapılmasını istiyoruz.” Dedi.

 

Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Mehmet Nuri KAYNAR baskandan mesaj

Başkandan Mesaj

"Büyük Türkiye için, güçlü sivil toplumsallaşma gerekir."

YAZARLARIMIZ
En Son Yazılar

Youtube Kanalımız

DİRİLİŞ EĞİTİM SEN TV

Videoyu oynat