Diriliş Eğitim Sendikası

Saat: 10.41 Tarih:27.09.23
“EĞİTİMDE YENİ BİR DİRİLİŞ GERÇEKLEŞECEK”

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI ACİLEN TOPLANMALIDIR!

MILLI EGITIM SURASI ACILEN TOPLANMALIDIR

Eğitim Sendikaları Platformu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Milli Eğitim Şurası’nı Toplaması Çağrısında Bulundu.

Eğitim Sendikaları Platformu, 24 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da II. İstişare Toplantısını gerçekleştirdi. “Ortak sorunlara; ortak akılla, ortak zeminde, çözüm arayışı” anlayışı ile gerçekleşen toplantıda ülkemiz eğitimi ve eğitim çalışanlarının sorunları masaya yatırıldı.

Eğitim Sendikaları Platformu, II. İstişare Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’a, acilen Milli Eğitim Şurasını toplaması çağrısında bulundu. İşte o bildirge:“Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu olan ve Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili konuları tetkik eden Milli Eğitim Şûrası acilen toplanmalıdır.

Milli Eğitim Şûrası’nın halen yürürlükte olan yönetmeliğe göre; Milli Eğitim Bakanı’nın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır ve Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir. En son Milli Eğitim Şûrası, Aralık 2014’te yapılmıştır ve Aralık 2018’de yapılması beklenen Milli Eğitim Şûrası halen yapılmamıştır.

MILLI EGITIM SURASI ACILEN TOPLANMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın köklü yenilikleri, değişimleri ve reformları gerçekleştirmek üzere eylem plan ve programlarını, strateji-kalite ve vizyon belgelerini, müfredatını kısacası politikalarını hazırlarken; MEB’in politika yapma süreçlerini daha katılımcı, etkin ve bütüncül hale getirebilecek en önemli mekanizmalardan biri Milli Eğitim Şûrası’dır. Milli Eğitim Şûra’ları; ülkemiz eğitiminin bugünün durum tespitini yapan, yarınını planlayan en geniş katılımlı toplantılardır.

Milli Eğitim Bakanlığı, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin bir gereği olarak; toplumumuzun ortak geleceği paydasında, hedef ve eylemlerinin temelini çağın gerekliliklerini de dikkate alarak toplumsal mutabakat ve ortak akıl üzerine inşa etmek zorundadır.

Eğitimin tüm paydaşlarının görüş ve önerileri alınmadan eğitim alanında sıklıkla ve hızla yapılan köklü değişikliklerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekçi, etkili ve sürdürülebilir politikalar geliştirme kapasitesini olumsuz etkilediği gerçeğinden hareketle biz; eğitimde sürdürülebilir politikalar geliştirmenin ve niteliksel başarının, eğitimin bütün paydaşlarının görüş, öneri, katkı ve desteklerinin alınması ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Bu bağlamda; Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK’un beyan ettiği ilkesel kararlar çerçevesinde masaya yatırdığı eğitim reformlarından birkaç tanesi dahi içerik, kapsam ve nitelik olarak Milli Eğitim Şurası’nı toplaması için yeterli iken Milli Eğitim Şûrasını toplamamasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Sonuç olarak; Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK’a, Türkiye’nin eğitim vizyon ve politikalarına yön verecek ve yine gündemdeki eğitim reformlarının sağaltımını yapacak kararların alınması için bir an önce; katılımcı, kapsamlı ve demokratik bir ‘Milli Eğitim Şura’sı düzenlemesi çağrısında bulunuyoruz.

#EğitimSendikalarıPlatformu
II.İstişare Toplantısı
24 Şubat 2020 / Ankara

 

Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Mehmet Nuri KAYNAR baskandan mesaj

Başkandan Mesaj

"Büyük Türkiye için, güçlü sivil toplumsallaşma gerekir."

YAZARLARIMIZ
En Son Yazılar

Youtube Kanalımız

DİRİLİŞ EĞİTİM SEN TV

Videoyu oynat