Diriliş Eğitim Sendikası

Saat: 15.23 Tarih:02.06.23
“EĞİTİMDE YENİ BİR DİRİLİŞ GERÇEKLEŞECEK”

İslam’ın Dirilişi

Bizlerin yetişmesinde şahsiyetli duruşu, örnek hayatı, eserleri ile büyük emekleri olan “Diriliş” mefkûresinin öncülerinden Ahmet Sezai Karakoç 16 Kasım 2021 tarihinde “ Dünya sürgünü” olarak tanımladığı fani âlemden ebedi âleme göç ederek “en sevgilisi”ne kavuştu. Allah’tan

Tıklayınız »

İnsanlığın Dirilişi 2

“Diriliş İnsanı ve ondan doğacak nesil, Diriliş Nesli; bu neslin kuracağı toplum Diriliş Toplumu ve bu Toplumun insanlıkta mayalandıracağı yeni hakikat uygarlığı atılımı, Diriliş Uygarlığı

Tıklayınız »

İnsanlığın Dirilişi

“Peygamber izi, biz insanlığa tükenmezlik yolunu gösterdiği halde, neden tükenme yolunu seçtik?” Sezai Karakoç Sezai Karakoç‘un Diriliş Yayınlarından çıkan “İnsanlığın Dirilişi” kitabı okurken düşündüren, araştırmaya ve sorgulamaya

Tıklayınız »

Büyük Diriliş

 “Diriliş” kavramına vurgu yapmamızın nedeni, İslâm âleminin her köşesinde yeni bir medeniyet diline ihtiyaç olduğu gerçeğinin kurumuş toprakların su beklemesi gibi beklendiği gerçeğidir. “Bilin ki Allah,

Tıklayınız »

Diriliş

“Diriliş” müthiş heyecan verici, harekete geçirici bir kelimedir. TDK anlamı ile “Dirilme işi, canlanma”, “Yeni bir atılımla güç kazanma”, “Dinî inanışlara göre ölümden sonra dirilme,

Tıklayınız »